• آدرس : شهرکرد – بلوار شریعتی – نبش کوچه 12 جنب بانک صادرات
  • وب سایت : www.emamreza24.ir
  • ایمیل : samen_shahrkord@yahoo.com
  • تلفن :3-۳۳۳۴۵۰۵۰-۰۳۸ / ۳۱۹۱۹-۰۳۸
  • فکس : 03833348409